Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nolhaga förskola

Mitt i hjärtat av Nolhagas vackra naturstig ligger Nolhaga förskola. Med tio minuters gångavstånd till Alingsås stadskärna och med djur- och lekpark bara ett stenkast ifrån.

Texten uppdaterad 2021-03-05

Utanför Nolhaga förskola.

Lek- och lärmiljöer

Förskolan har möjlighet till aktiviteter och lek både inom- och utomhus.

Lokalerna har en öppen känsla, men består också av flera mindre rum. Det finns leksaker och material av olika slag och de är lättillgängliga för barnen. Förskolans avdelningar och lärmiljöer förändras under året utifrån barnens intressen och behov.

På förskolans gård finns gungor, rutschkana samt en skogsdunge med en koja.  En del av gården består av asfalt där barnen kan cykla. Det finns utrymmen för lek med sand samt gräsytor. Bord och bänkar inbjuder till frukt eller mellanmål utomhus. Det finns också möjlighet att låna den intilliggande gruspl

Lärande och utveckling

Nolhaga förskola värnar om att ge barnen en trygg, rolig och utvecklande tid på förskolan. Att känna gemenskap är viktigt och barngrupperna delas under del av dagen in i mindre grupper. Utbildningen planeras utifrån barnens intressen samt behov och barnen ges möjlighet till inflytande. Genom temaarbete och i den dagliga verksamheten låter pedagogerna barnen möta och uppleva teknik genom t.ex. konstruktion och olika begrepp. Varje barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor samt uttrycka sig genom språk, matematik, natur, teknik, skapande, musik och rörelse.

Förskolan sätter stort värde på en god kommunikation och samverkan med vårdnadshavare.

Nolhaga park

Förskolan ligger nära Nolhaga park som erbjuder lekplats, djurpark samt skog och natur med varierande terräng.  Hit görs det regelbundna besök.