Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Introduktionsprogrammen

Om du saknar behörighet till ett nationellt program har du rätt gå ett introduktionsprogram. På Alströmergymnasiet erbjuder vi fyra typer av program. Vilket du kan gå beror på vad du har för mål med din utbildning. Du kan läsa mer om de olika programmen nedan.

Om du saknar behörighet till ett nationellt program har du rätt gå ett introduktionsprogram. På Alströmergymnasiet erbjuder vi fyra typer av program. Vilket du kan gå beror på vad du har för mål med din utbildning. Du kan läsa mer om de olika programmen nedan.

Individuellt alternativ
Detta är en inriktning för dig som saknar de godkända betyg som krävs för att söka till ett nationellt gymnasieprogram. Studierna utformas efter dina egna önskemål, behov och förutsättningar. Målet är att hjälpa dig vidare till fortsatta studier eller ut i arbetslivet.

Programinriktat val
Här har du möjlighet att rikta din utbildning mot ett särskilt nationellt program. Det kan både vara ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program. Målet är att du så snart som möjligt ska bli antagen till det program du vill läsa.

Du har behörighet att söka till programinriktat val om du har godkänt i svenska eller svenska som andra språk, engelska, matematik och tre andra ämnen. Om du har godkänt i svenska eller svenska som andra språk, antingen engelska eller matematik och fyra andra ämnen har du också behörighet till programmet.

Yrkesintroduktion
Programmet har som mål att du ska etablera dig på arbetsmarknaden eller gå vidare till ett yrkesprogram. Du går i en klass på ett nationellt yrkesförberedande program där du läser yrkeskurser och gör praktik. Utöver det har du en individuell planering. Du kan läsa fler gymnasiekurser på programmet, läsa grundskoleämnen som du inte har betyg i samt få individuellt anpassat stöd.

Språkintroduktion
Programmet ger dig som nyligen kommit till Sverige en utbildning med det svenska språket i centrum. Du läser svenska som andra språk och andra grundskoleämnen som du saknar betyg i. Det finns också möjlighet att göra praktik på en arbetsplats. Målet är att hjälpa dig gå vidare till andra studier eller få ett arbete. Du har en individuell studieplan som bygger på hur lång din utbildning är, vad dina mål med studierna är och vilka ämnen du ska läsa.

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet