Nu gäller skärpta nationella råd för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om gymnasiesärskolan

På Alströmergymnasiets gymnasiesärskola (GS) får du under fyra år en utbildning som är anpassad efter dina intressen och förutsättningar.

Texten uppdaterad 2020-06-25

De kunskaper och erfarenheter du får under utbildningen hjälper dig ut i arbetslivet, till att studera vidare eller någon annan sysselsättning. 

Vi på Alströmergymnasiets GS arbetar för att skapa gemenskap bland våra elever, även mellan de olika programmen. Vi har gemensamma frilufts- och aktivitetsdagar och varje år äter vi påsk- och jullunch tillsammans. Dessutom har vi gemensamma teman under läsåret.

Engagerad personal

Det är viktigt för oss att erbjuda en trygg studiemiljö. Våra lärare är engagerade och jobbar nära eleverna. Det finns alltid personal som äter lunch tillsammans med eleverna i skolmatsalen och vi har rastvärdar som erbjuder aktiviteter mellan lektionerna.

Vi erbjuder en personaltät organisation med erfarna och utbildade lärare samt pedagogiska assistenter. På så sätt får alla våra elever sina behov tillgodosedda och det finns alltid någon vuxen att vända sig till. Vi har också ett tätt samarbete med skolans elevhälsoteam som består av engagerade och yrkeserfarna specialpedagoger, skolsköterskor och kuratorer. De träffar regelbundet våra elever, både enskilt och i grupp.

Spännande studievardag

Som elev får du följa med på många aktiviteter utanför skolan. Du får delta i olika idrottsevenemang som anordnas runtom i regionen. Vi gör lärorika studiebesök och andra spännande resor och besök. 

Du får en egen studieplan

I din individuella studieplan dokumenteras din utbildning och dina framsteg. Du får hjälp och stöd med att ta ansvar för din egen utbildning. För oss är det viktigt att anpassa utbildningen efter dina förmågor och behov.

Välj mellan fyra olika program

Alströmergymnasiets GS erbjuder Individuella programmet och de nationella utbildningarna Programmet för administration, handel och varuhantering, Programmet för Estetisk verksamheter samt Programmet för hotell restaurang och bageri. Du kan läsa mer om respektive program nedan.

Praktisera på arbetsplatser

I utbildningen på samtliga nationella program ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du som elev provar och utvecklar dina kunskaper genom praktik på olika arbetsplatser. 

Erik Bjurström

NULL

Rektor sektor 1, Alströmergymnasiet