Utbildning inom förskola/skola

I den verksamhetsförlagda utbildningen får lärarstudenten följa utvecklingen i den pedagogiska verksamheten ute på enheterna.

VFU genomförs i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal kultur- och musikskola, vuxenutbildning och annan verksamhet av pedagogiskt intresse för det blivande läraryrket. VFU ger studenten möjlighet att se hur den praktiska verksamheten bygger på teori samtidigt som teorin grundar sig på praktisk erfarenhet. VFU skall bidra till att examensmålen uppnås.

Alingsås Kommun tar emot lärarstuderande från Göteborgs universitet, Borås högskola, elever som läser på distans på Campus Alingsås från Karlstads universitet samt studenter från Högskolan Väst. Som lokala lärarutbildare fungerar verksamma pedagoger ute på enheterna.

Kontaktpersoner för verksamheten är:
                                                                                 


VFU-samordnare
Ann Granat
Telefon: tel 0322-61 70 75
mobil 0702-61 16 23
Måndag - fredag kl 07.30-16.00
E-post: fornamn [dot] efternamn [at] alingsas [dot] se

VFU-ansvarig - Göteborg
Susanne Borg, fsk
Pernilla Johansson, skola 
Göteborgs universitet
E-post: fornamn [dot] efternamn [at] gu [dot] se

VFU-ansvarig – Borås
Jonas Johansson
Högskolan Borås
E-post: fornamn [dot] efternamn [at] hb [dot] se

VFU-ansvarig – Karlstad
Carin Sjöö
Karlstads universitet
E-post: fornamn [dot] efternamn [at] kau [dot] se

VFU-ansvarig – Trollhättan
Sandra Öhrström
Högskolan Väst
E-post: fornamn [dot] efternamn [at] hv [dot] se
extern länk