Utbildning inom förskola/skola

I den verksamhetsförlagda utbildningen får lärarstudenten följa utvecklingen i den pedagogiska verksamheten ute på enheterna.

VFU genomförs i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal kultur- och musikskola, vuxenutbildning och annan verksamhet av pedagogiskt intresse för det blivande läraryrket. VFU ger studenten möjlighet att se hur den praktiska verksamheten bygger på teori samtidigt som teorin grundar sig på praktisk erfarenhet. VFU skall bidra till att examensmålen uppnås.

Alingsås Kommun tar emot lärarstuderande från Göteborgs universitet, Borås högskola och elever som läser på distans på Campus Alingsås från Karlstads universitet. Som lokala lärarutbildare fungerar verksamma pedagoger ute på enheterna.

Kontaktpersoner för verksamheten är:
                                                                                 


VFU-samordnare
Ann Granat
Telefon: tel 0322-61 70 75
mobil 0702-61 16 23
Måndag - fredag kl 07.30-16.00
E-post: fornamn [dot] efternamn [at] alingsas [dot] se

VFU-ansvarig - Göteborg
Lena Lundholm 
Telefon: 031 786 58 85
E-post: fornamn [dot] efternamn [at] askim [dot] goteborg [dot] se

VFU-ledare – Borås
Ingamay Larsson
Högskolan Borås
Tel 033-4354456
Mobil: 0732-305921
E-post: fornamn [dot] efternamn [at] hb [dot] se

Länkar till:

Göteborgs universitet  extern länk   Borås högskola  extern länk        Karlstads universitet extern länk