Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Alingsås Kommun har samverkan med utbildningar på högskolor/universitet inom olika verksamheter.

Se vidare i vänstermenyn.