Utbildningsnämnden tar nästa steg i digitaliseringen

I Alingsås kommun står digitalisering högt upp på agendan. Från och med i höst kommer elever och studerande på Alströmergymnasiet och Campus Alingsås att kunna genomföra sina prov och kunskapsutvärderingar i ett digitalt verktyg.

Det är utbildningsnämnden som har beslutat om en digital agenda för att påskynda skolverksamheternas fortsatta digitalisering och för att nå Skolverkets nationella digitaliseringsstrategi.

– Nämnden och förvaltningen tar digitaliseringen på stort allvar, vi ska vara i framkant och visa vägen och det gör vi genom att digitalisera våra skolverksamheter. Hela samhällsapparaten pratar om digitalisering, det gäller att hänga med när tåget lämnar perrongen, menar utbildningsnämndens ordförande Kent Perciwall (KD).

Förvaltningschef Anneli Schwartz är nöjd med att kunna ta ytterligare ett steg mot digitalisering och säger:

– Vikten av att utbildningssektorn kan möta och utveckla både elevers och pedagogers digitala kompetens kräver system som går i takt med tiden. Genom att införa ett digitalt examinationssystem möter vi olika sätt att mäta kunskap, förståelse och ger en möjlighet att anonymisera elevernas identitet vid provtillfället.

Förutom att digitalisera examinationsdelen syftar systemet även till att öka likvärdigheten och rättssäkerheten i bedömningen av elevernas kunskaper. Systemet ska också bidra till att effektivisera pedagogens rättningsmoment och därmed minska pedagogens administrativa belastning och snabba på återkoppling till eleven. En utvärdering och följeforskning av hur systemet används och dess effekter kommer att genomföras.

Efter att genomfört en direktupphandling har utbildningsförvaltningen skrivit ett ettårigt avtal med Dugga AB som tillhandahåller det digitala examinationssystemet. Totalt kommer ca 200 lärare att utbildas i systemet.