Bild: pixabay.com

Stora Teknikutmaningen år 2020 - Leva på månen

Kapplöpningen till månen pågår nu i världen. Tillgångar som ex helium 3, järn och andra metaller kan vara en guldgruva för de som lyckas kolonisera månen först.

KomTek bjuder varje år in klasser att förbjupa sig i teknik i ett gemensamt projekt. 

Årets teknikutmaning för åk 4-6 går ut på att skapa en modell av en forskningsstation på månen. Eleverna ska lösa frågan med energi, vatten, mat, luft, transporter, kommunikation och skydd för meteroriter. 

Elevernas modeller kommer att exponeras i maj på en utställning. 

Årets utmaning stöttas av Sparbanken Alingsås, Elfördel, ElPro och Alltronic AB. 

Stora Teknikutmaningen "Leva på månen" vänder sig till åk 4-6 i Alingsås kommun. 

.....................................................................................................................

KomTek är ett kommunalt koncept som finns i 20 kommuner i Sverige. Ett Komtek kan se ut på många sätt beroende på förutsättningar och ambition hos den egna huvudmannen. Vissa Komtek drivs helt i kommunal regi, andra till viss del med externa finansiärer. Varje Komtek leds av en verksamhetsledare som är pedagogiskt aktiv i verksamheten, och deltar i det nationella och regionala ledningsgruppsarbetet. För mer info läs på komtek.se