Övriga stipendier

Uno Wibell- stipendium för främjande av barn och ungdomars trädgårds- och växtintresse

 

Föreningen Botaniskas Vänner instiftade stipendiet 1996 för att hedra sin mångårige ordförande Uno Wibell. Stipendiet har som ändamål att stödja föreningens och Göteborgs Botaniska Trädgårds barn-och ungdomsverksamhet samt i övrigt stimulera intresse för trädgård och natur.

Stipendiet kan tilldelas

-person eller organisation som aktivt arbetar för att främja barn och ungdomars studier inom botanik och hortikultur i samråd eller samarbete med Göteborgs Botaniska Trädgård.

-ungdomar med speciellt intresse för botanik och hortikultur i och för förverkligandet av särskilt ändamål.

Stipendiet kan tilldelas en eller flera mottagare. Utdelade belopp varierar vanligen mellan 2 000 och 10 000 kr.

Ansökan skall beskriva avsikten med stipendiet och ge en kort presentation av sökanden samt ange tidsplan för den planerade aktiviteten.Ansökningsblankett finns på Botaniskas vänners hemsida.

Ansökan insänds senast den 1 mars 2019 till:

Föreningen Botaniska Vänner

Carl Skottsbergs gata 22A

413 19 Göteborg

Beslut om tilldelat stipendium lämnas i slutet av april och delas ut på föreningens årsstämma i maj.

 Ytterligare information finns på Vänföreningens hemsida:

http://botaniskasvanner.se/stipendier-2/uno-wibellstipendiet/

eller Margaretha Dahlström, tel 031- 16 93 70, e-post: mg [dot] dahlstrom [at] comhem [dot] se