Stiftelsen Alingsås kommuns skolfond

Fondens avkastning ska användas till förmån för eleverna vid skolväsendet i Alingsås kommun företrädesvis för:

a. belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god samarbetsförmåga, kamratanda eller berömvärd flit,

b. belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,

c. stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola,

d. hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,

e. studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,

f. förvärv av material eller andra saker.

Välkommen att inkomma med ansökan till någon av följande adresser:

barn [dot] ungdom [at] alingsas [dot] se (För elever i årskus F-9)
Barn- och ungdomskontoret, 441 81 Alingsås

kultur [dot] utbildning [at] alingsas [dot] se (För elever i gymnasieskolan)
Utbildningskontoret, 441 81 Alingsås