Sommaravslutning på Alströmergymnasiet

Onsdagen den 12 juni är det dags att avsluta läsåret för våra elever i årskurs 1 och 2

Sommaravslutning 

Äger rum onsdagen den 12/6 och programmet i  Alströmerteatern avnjuts enligt följande:

9.30 – ca 10.30                   Sektor 1, 4 och 5 (EK, GS, ES, HA, NA, RL, IM)

11.00 – ca 12.00                 Sektor 2 och 3 (BA, EE, TE, BF, HU, SA, VO)

Samlingar i klassrum eller liknande i anslutning planeras  av varje arbetslag för sig.