Skolskjuts på avslutningsdagen för grund- och grundsärskola.