Nytt yrkesråd ska öka samverkan med näringslivet

I dag träffades Alingsås nya yrkesråd för första gången. Yrkesrådet är kopplat till plåt- och svetsutbildningen, som startade i Alingsås tidigare under 2018.

- Detta ger oss en bättre möjlighet att i framtiden tillgodose industriernas kompetensbehov, säger Agneta Hulthén, projektledare kompetensförsörjning på Campus Alingsås.

- Det fanns också ett stort intresse bland företagen som närvarade i dag. De tycker att kontakten med skolan fungerar bra och vill gärna vara delaktiga i ett tätare och mer långsiktigt samarbete i form av ett yrkesråd, fortsätter hon. 

I våras startade Campus Alingsås en vuxenutbildning inom plåt- och svetsteknik. Utbildningen togs fram i nära samarbete med näringslivet, och för att fortsätta och till och med utveckla det samarbetet är nu ett yrkesråd startat. 

- Vi har två engagerade lärare med stort yrkeskunnande samt pedagogisk kompetens och det känns väldigt bra att vi i dag har en modern industriutbildning i Alingsås. Med det nya yrkesrådet får vi förutsättningar för att hålla utbildningen modern även i framtiden, säger Agneta Hulthén och fortsätter:

- En kontinuerlig kontakt med näringslivet betyder att vi hela tiden får information om vad som händer i branschen och kan anpassa utbildningen efter branschens krav och behov.  

Tät dialog

Yrkesrådet ska förbättra dialogen dels mellan utbildningen och företagen och dels mellan företagen och kommunen i stort. Parterna ska tillsammans jobba för att utveckla en ledande industriteknisk utbildning inom svetsteknik, plåtbearbetning och stålbyggnad, som resulterar i anställningsbara elever. Hela satsningen går i linje med kommunens ambition om att förbättra det totala näringslivsklimatet. 

- Målet är att utbildningen ska vara den naturliga rekryteringsbasen för företagen i närområdet. Detta är endast möjligt genom en tät dialog och ett samarbete med så många lokala företag som möjligt. Samarbetet kan gälla allt ifrån utbildningens innehåll och praktikplatser till kompetensutbyte mellan både utbildningen och företagen och mellan de olika företagen, säger Agneta Hulthén.

Gynnar alla parter

Esa Karlsson och John Hillberg är de två lärare som ansvarar för plåt- och svetsutbildningen. Just nu arbetar de med 18 elever, och det finns flera kvalificerade sökande inför nästa start i januari 2019. 

Även lärarna är mycket positiva till det nystartade yrkesrådet. De menar att en kontinuerlig samverkan mellan utbildning och näringsliv är mycket viktig för att båda parter ska utvecklas tillsammans.

- Skolan kan nu dra nytta av branschspecifik och ny teknik vilket i sista ändan även gynnar företagen. Det blir också viktigt att bygga upp en bra samverkan för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), säger Esa Karlsson, och får medhåll av John Hillberg.

- Yrkesrådets synpunkter blir viktiga och bör tillsammans med kursplanen styra innehållet i vår vardag. Det gör steget från utbildning till arbete enklare och vi tror att vinsterna blir stora för alla när vi jobbar med rätt moment och uppgifter. 

Regelbundna träffar

Yrkesrådet kommer att träffas med jämna mellanrum under läsåret. Tanken är att många lokala företag ska vara representerade, och även företag med olika inriktning inom industrin. Träffarna kan ske antingen i skolans lokaler eller ute på olika företag.

- Rådet bör även bestå av elever, lärare och skolledning, och även politiker från utbildningsnämnden kommer att delta vid vissa av träffarna, avslutar Agneta Hulthén.

Mer information

Agneta Hulthén, projektledare Campus Alingsås, 0322-61 66 65.