Mingelmässa

Den 5 december är det dags för Alströmergymnasiets 29 UF-företag att presentera sig och sina produkter. På mässan har du dessutom möjlighet att handla av våra unga företagare.

Under sitt tredje gymnasieår finns möjligheter för elever på Alströmergymnasiet att starta egna företag. Detta gör man företrädesvis inom kurser i entreprenörskap eller som ett gymnasiearbete.

Utbildningen i företagande sker i samarbete med Ung Företagsamhet region Älvsborg. Ung Företagsamhet är en verksamhet som drivs i hela Sverige men även globalt genom organisationen Junior Achievement.  Mingelmässan är ett mindre genrep inför UF-årets stora mässa i Borås i mars 2019. Där ställer samtliga UF-företagare i Älvsborg ut.

Våra elever har tidigare haft framgångar både på den regionala mässan i Borås och på den nationella mässan i Stockholm (SM), men framförallt ger UF-året eleverna en djupare insikt i företagandets villkor.

Vi tycker det är viktigt att uppmuntra kontakter mellan dessa unga företagare och näringslivet på orten. Samtidigt vill vi också låta föräldrar och andra familjemedlemmar få en chans att se vad deras duktiga ungdomar kan prestera. Därför är just du inbjuden till årets mässa, varmt välommen!