Kulturskolan - avanmälan

Eleven är automatiskt anmäld till nästkommande termin/läsår till dess att avanmälan görs, förutom Kortkurser, Musikmix och Blockflöjt på skolan som är tidsbestämda.

Under första terminen i ett nytt ämne kan eleven avbryta utbildningen utan att betala avgift om avanmälan görs innan det tredje erbjudna lektionstillfället.
 
Från och med andra terminen måste avanmälningen göras i god tid, senast före terminsstart. För hösten 2019 senast 14 december och våren 2020 senast 24 maj.
 
Plats som inte sagts upp i tid debiteras full avgift. 
 
Ankomstdatum för avanmälan gäller som avanmälningsdatum.
 
All avanmälan ska göras via e-tjänsten eller via e-post till kulturskolan [at] alingsas [dot] se.
E-tjänst