Kulturskolan

Kursutbudet för läsåret 2020/2021

Dans & Rörelse

Balett från åk 1, 850 kr/termin
Här får du träning i balettens formspråk med fastlagda rörelser och positioner. Teknik vid stången och på golvet i form av kroppskontroll, styrka, smidighet och god placering till klassisk musik.

Showdance från åk 1, 850 kr/termin
En blandning av stilar som ligger till grund för koreografier i musikaler, filmer, musikvideos och scenframträdanden. Vi dansar till allt från funk, pop till soul, rock, jazz och hip-hop. Här får du en bred och varierad träning du har användning av i andra dansstilar.

Dansmix från åk 1, 850kr/termin
Prova på grunderna i olika dansstilar. Allt från klassisk balett, showdance, contemporary/lyrical och bollywood till danser från andra delar av världen.

Street fusion från åk 4,  850 kr/termin
Du får lära dig allt från house till dancehall. Vi jobbar med styrka och olika stegkombinationer, med inspiration från scenshower och musikvideos. Stilen kan vara både skarp och mjuk.

Contemporary/modern, från åk 7,  850 kr/termin
För dig som vill testa en känslofylld dansstil där du får en grundlig teknisk uppvärmning, men där fokus ligger på själva koreografin. Här får du förståelse för vad dans kan förmedla och chansen att utvecklas och hitta din personliga stil. Vi dansar till allt från klassisk, nutida och elektronisk musik.

Teater & Drama

Teaterlek åk 1-2, 630 kr/termin
Genom lekar närmar vi oss teaterns fantasilandskap. Vi tränar oss i samspel och skapar små minipjäser tillsammans. Teaterlek är röst, kropp och närvaro. Det viktigaste är att bli trygg i gruppen och ha roligt.

Teater från åk 3, 850 kr/termin
Vi använder teaterövningar och improvisationsteknik för att få fatt på skaparglädje och kreaktivitet. Här ges utrymme att smaka på dina drömmar om skådespeleri. Teater är en kollektiv kraft som ger mycket glädje och sätter igång spontanitet. Vi skapar egna föreställningar eller använder färdiga utifrån gruppens behov som vi visar upp för publik. Du har stor nytta av drama/teater när det gäller många områden i livet, inte minst att prata inför människor.

Bild & Form

Bild och formskapande från åk 1, 850 kr/termin
Upptäck och öva din förmåga att uttrycka dig genom bild och formskapande. Du får arbeta med varierande material och skapa med betoning på lust. Du ingår i ett samspel med andra i gruppen och studiebesök kan förekomma. Terminen avslutas med en liten utställning i någon form.

Bildkurs från åk 4, 850 kr/termin. 
Du får arbeta med varierande material t.ex. teckning med kool-tusch-krita, lera, måleri, grafik, sten, trä och glas. Du utvecklar din kunskap om material, verktyg, olika konstnärliga uttryck, stilar och konstens  kommunikationsmöjligheter. Du utmanar dig själv och provar nya sätt att arbeta på. Du ingår i ett samspel med andra i gruppen och studiebesök kan förekomma. Terminen avslutas med en liten utställning i någon form. 
 

Sång

Barnkör åk F-3, 350 kr/termin
Glädjen att sjunga tillsammans blandas med rörelser och lekfullhet. Att sjunga i kör ger en bra musikalisk grund för fortsatt musicerande.

Sång i grupp från åk 4, 850 kr/termin
Du får lära dig grundläggande sångteknik, öva upp gehör och musikalitet. Träna scennärvaro, uttryck och få grundläggande notkunskaper. Låtar väljer vi tillsammans. Gruppstorlek: 3-6 elever.

Sång – enskilt eller i par från åk 6, 850 kr/termin. 
Fokus på sångteknik och att utveckla den egna rösten. Undervisningen är individuellt planerad och du är själv med och påverkar inriktningen.  

Rytmik

Musikklubben  10-19 år, 850 kr/termin
Rytmik, dans, sång och instrumentspel för dig med särskilda behov. Undervisningen anpassas efter ålder, funktionsskillnad och antal deltagare.

På skolan 630 kr/termin, 1 läsår 

Musikmix på skolan åk 2

Denna kurs kommer att starta på utvalda skolor. Urval görs utifrån förutsättningar samt antal anmälningar per skola. I musikmix lär du dig musikens grunder genom sång, rörelse, dramalekar och spel på olika rytminstrument. Undervisningen sker på din skola och förläggs i anslutning till skoldagens slut.

Blockflöjt på skolan åk 3

Denna kurs kommer att starta på utvalda skolor. Urval görs utifrån antal anmälningar per skola. Undervisningen sker på din skola och förläggs i anslutning till skoldagens slut. Kursdagar bestäms vid skolstarten. Du får undervisning i musiklära, gehörsspel och samspel. Introduk­tion till notspel ingår också.

Musikinstrument 850 kr/termin

Tvärflöjt, klarinett, saxofon, oboe från åk 1
Blockflöjt från åk 4,  (även på din skola åk 3) 
Trombon, trumpet från åk 1
Tuba från åk 4

Används i allt från pop, rock, jazz, funk till visa och klassiskt, både som solo- och orkesterinstrument. Undervisningen sker i mindre grupp eller enskilt och anpassas efter dina förutsättningar. Du får lära känna ditt instrument och öva ditt uttryck. Du lär dig noter, gehörspel och får prova improvisation. Möjligheter ges till deltagarna i orkester/ensemble. Repetoaren breddas ju mer du lär dig och du kan också komma med egna önskemål. Du får chansen att vara med på konserter, övningshelger och ibland någon resa.

Fiol Suzuki 5-6 år

Bygger på en förälders medverkan och engagemang. Föräldern deltar i en förberedande kurs, är alltid med på lektionerna och har ansvar för den dagliga övningen hemma. Du som förälder behöver inte ha några förkunskaper. I Suzukiundervisningen får du utöver de enskilda lektionerna också grupplektioner. Vi kommer att hålla ett informationsmöte som är obligatoriskt för den som anmält sitt barn.

Stråklek 5-6 år
Här får du på ett lekfullt sätt spela både fiol och cello. Från termin två får alla hyra ett instrument att ta med hem. Här är även du som förälder viktig för ditt barns spelande. Efter denna kurs är du garanterad plats på fiol och cello framöver. Du kan börja som 5- eller 6-åring.

Fiollek åk F (Norr)
Här får du på ett lekfullt sätt spela fiol. Efter denna kurs är du garanterad en plats på fiol framöver.

Fiollådan åk 1-2
Kursen är tvåårig och sker i grupp om cirka 10 elever. Första året sker all inlärning på gehör och fiolspelet varvas med sång och rytmik. Andra året går vi in på teori och notkunskap. Efter denna kurs är du garanterad plats på fiol framöver. Du kan börja i åk 1 eller åk 2.
 
Altfiol från åk 1
Cello från åk 1
Fiol från åk 3

Du får lära känna och ta hand om ditt stråkinstrument. Du lär dig instrumentets tekniska och musikaliska möjligheter och får spela olika musikstilar. Vi övar koordination och uttryck. Undervisningen sker i grupp eller individuellt och indelning sker utifrån ålder och erfarenhet. Du erbjuds att spela i ensemble/orkester och att framträda på konserter och föreställningar.

Keyboard från åk 2. 
När du börjar spela keyboard/synth på kulturskolan sker det först i grupp. Du får lära dig att spela efter noter och på gehör och prova på olika musikstilar. Efter något eller några år finns möjlighet att spela enskilt eller i mindre grupp. Hemma behöver du ha tillgång till en keyboard/synth.

Piano från åk 2.

När du börjar spela piano på kulturskolan sker det först i grupp. Du får lära dig att spela efter noter och på gehör och prova på olika musikstilar. Efter något eller några år finns möjlighet att spela enskilt eller i mindre grupp. Hemma behöver du ha tillgång till ett piano eller digitalpiano.

Piano Suzuki åk F-1, 1300 kr /termin 
Bygger på en förälders medverkan och engagemang. Föräldern deltar i en förberedande kurs, är alltid med på lektionerna och har ansvar för den dagliga övningen hemma. Du som förälder behöver inte ha några förkunskaper. Ni behöver ha tillgång till ett piano alternativt digitalpiano hemma. I Suzuki-undervisningen får eleverna utöver de enskilda lektionerna också grupplektioner. Vi kommer att hålla ett informationsmöte som är obligatorisk för den som anmält sitt barn.
 
Gitarr från åk 4. 

Du får lära dig ackord och melodispel i en mängd olika genrer. Vi går bland annat igenom tabulatur, ackord, rytmer, improvisation, riff och solon. Du som börjar spela hos oss som nybörjare i åk 4-5 utgår från vårt färdiga material. Undervisningen sker oftast i mindre grupper de första åren. Äldre elevers undervisning är individanpassad. Hos oss på kulturskolan kommer du ha stora möjligheter att påverka vad du vill lära dig eller vad du vill spela. 

Elbas från åk 4
Du får lära dig spela elbas i en mängd olia genrer. Vi går bland annat igenom tabulatur, rytmer, improvisation och riff. Undervisningen är individanpassad. Hos oss på kulturskolan kommer du ha stora möjligheter att påverka vad du vill dig eller vad du vill spela.

Elgitarr från åk 4.

Du får lära dig ackord- och melodispel i en mängd olika genre. Vi går bland annat genom tabulatur, ackord, rytmer, improvisation, riff och solon. Du som börjar spela hos oss i åk 4 utgår från vårt färdiga material. Undervisning sker oftast i mindre grupper de första åren. Äldre elevers undervisning är individanpassad. Hos oss på kulturskolan kommer du ha stora möjligheter att påverka vad du vill lära dig eller vad du vill spela.

Slagverk från åk 3
Du lär dig slagteknik, koordination, grundkomp och fill-ins. Du lär dig rytm och puls, får spela låtar du känner igen men också prova på nya stilar. Vi gör övningar med inslag av eget skapande. Du lär dig noter. I Percussion får du prova på flera olika rytminstument, som Bodhran (irländsk trumma) Djembe (afrikansk trumma) och xylofon. När du spelat några terminer fördjupar du dig i teknikövningar, artikulation, frasering och att leda samspel. Du arbetar med enkel komposition. Undervisningen bedrivs i mindre grupper som formas utifrån ålder och eventuella önskemål.

Musikproduktion från åk 9
Musikskapande med datorn som hjälpmedel. Du fördjupar dig i ämnet musikproduktion och får individuellt anpassad undervisning i inspelning, editering, mixning och studioteknik. Du jobbar med egna låtar, arrangering, remixer, filmmusik, teaterljud, mixning och mastring. Tillgång till egen utrustning krävs.