Intresseförening

Kulturskolans intresseförening är en elevförening för elever knutna till Alingsås kulturskolas undervisning. Intresseföreningen är ansluten till Riksförbundet Unga Musiker, RUM. Här kan du läsa mer om RUM:

Genom RUM får intresseföreningen del av ekonomiskt bidrag, som efter ansökan från elever och lärare på kulturskolan fördelas till olika ändamål med syfte att befrämja elevernas utveckling inom kulturskolans ämnesområden.

Alla elever som är knutna till kulturskolans undervisning kan vara med i intresseföreningen. Genom medlemskapet har du som elev också en lägre deltagaravgift till RUMs egna arrangemang.

Styrelsen betalar även ut bidrag till aktiviteter som genomförs av andra arrangörer utanför RUM och som befrämjar elevernas konstnärliga, sociala och kulturella utveckling. Det kan röra sig om läger, kurser, kulturbesök av olika slag som samordnas från kulturskolan (konserter, föreställningar, utställningar) samt kostnader för fika vid långa repetitioner mm.

Intresseföreningen håller årsmöte varje vår och väljer då vilka som sitta i styrelsen och besluta om bidragsfördelningen.

Så söker du bidrag

Vill du utvecklas i ditt ämne genom att åka på läger och andra aktiviteter?

Har du haft utlägg i samband med aktiviteter i samband med kulturskolans undervisning?

Sök bidrag på pdf-blanketten som finns längst ned på sidan.

Tillhörande information