Kulturskolan - Terminsavgifter läsåret 2019/2020

Dans & rörelse

850 kr/termin Barndans 630 kr/termin

Teater

850 kr/termin Teaterlek 630 kr/termin

Musikinstrument

850 kr/termin, Piano Suzuki 1300 kr/termin

Rytmik

Musikklubben 850 kr/termin, (Barnrytmik 630 kr/termin)

Sång

850 kr/termin Barnkör 350 kr/termin

Konst & skrivande

850 kr/termin

På din skola

630 kr/termin

Kortkurser

750 kr/termin.

Hyra av instrument

(i mån av tillgång) 300 kr/termin.

Hur debiterar vi terminsavgifter?

Terminsavgiften debiteras två gånger per år, i november och mars. Från och med tredje barnet i familjen utgår halv avgift.

Syskonrabatt

Från och med tredje barnet som är folkbokförda på samma adress utgår halv avgift.