Information- kurser längd, kompletterande aktiviteter samt information om bild & filmupptagningar

Kulturskolan erbjuder elev 26 tillfällen lektioner mm/läsår. Det innebär att riktlinjen för lektionstillfällen på höstterminer är 12-13 i antal och för våren 13-14 i antal.

Några av de totalt 26 lektionstillfällena kommer att ersättas med andra aktiviteter som främjar elevens kulturella utveckling såsom föreställningar/konserter, allsångsprojekt, workshops, studiebesök på konsert/föreställning samt utifrån behov föräldrasamtal.

Det finns många fler veckor än kulturskolans 26 veckor per läsår. Detta innebär att några veckor vid väl valda tillfällen av kulturskolan kommer att ses som självstudier hemma eller som lov-veckor.

Lektioner som uteblir pga att lärare är sjuk eller är hemma för sjuka barn mm ingår INTE i de ovan nämnda 26 tillfällen.  Däremot räknas naturligtvis de tillfällen då vikarie sätts in.

Bild och filmupptagningar på Kulturskolan

Vi kommer på lektioner samt egna små arrangemang i kulturskolans lokaler att fotografera samt göra ljud- och film­upptagningar. Dessa kan komma att publiceras i våra tryck­saker, på vår webbsida, sociala medier mm. Meddela oss om ni inte vill att ert barn är med vid dessa tillfällen.

På allmänna arrangemang utanför kulturskolans lokaler kan INTE Kulturskolan ansvara för det som dokumenteras via sociala medier som tex Facebook samt tidningar m.fl. Vid dessa tillfällen är det därför vårdnadshavares enskilda ansvar att avgöra om barnet kan delta på dessa arrangemang eller inte.