Nattugglan - Dygnet runtverksamhet

Alingsås förskolor och fritidshem erbjuder barnomsorg vardagar 6.00-18.30. Om du har behov av barnomsorg på tider utöver detta så har Alingsås kommun en sådan verksamhet på Östlyckans förskola. Avdelningen heter Nattugglan. Förskolebarn (1-5 år) har hela sin placering här, medan fritidsbarn (6-12 år) är på sitt ordinarie fritids under ordinarie öppettider och har sedan sin placering på Östlyckan.

Nattugglans personal har kompetensutveckling och stängningsdagar på samma dagar som övriga förskolor och fritids, men verksamheten på obekväm arbetstid (18.30-06.00) är öppet som vanligt även på stängningsdagarna. (Se sidan för läsårstider för aktuella datum) Inskrivna fritidsbarn kommer som vanligt till Nattugglan efter ordinarie verksamhetens öppettider.

Läs mer här hur du söker denna verksamhet.