Internationellt utbytesavtal ska främja teknik och matematik

Alingsås kommun har tecknat ett internationellt utbytesavtal med sydkoreanska staden Guri City och Tekniska museet i Stockholm. Avtalet ska främja utvecklingen av undervisning i teknik och matematik.

I oktober månad var fyra högstadieelever från Alingsås kommuns i Seoul för att delta i en internationell teknik- och matematiktävling. Under vistelsen undertecknades ett Memorial of understanding mellan Guri City, Tekniska museet och Alingsås kommun, och det samarbetet inleds nu i december med ett studiebesök på Tekniska museet i Stockholm.

När de fyra högstadieeleverna var i Sydkorea och Guri City tidigare i höstas fick de mycket bra kontakt med sin värdfamilj. De fick också ta del av den utbildning och kultur som finns i staden.

- Det var händelserika och mycket lärorika dagar med spännande möten för både elever och lärare, säger Cecilia Kleväng på KomTek, som var med på resan.

Guri City är mycket intresserat av internationellt samarbete när det gäller teknik- och matematikutveckling i undervisning. Därför har Alingsås kommun nu undertecknat ett avtal med staden och Tekniska museet i Stockholm.

- Vi tycker det är fantastiskt roligt att vi har fått till det här samarbetet. Det ger oss en chans att utveckla matematik- och teknikämnena i vår kommun, säger Cecilia Knutsson, förvaltningschef på Barn- och ungdomskontoret. 

Trenden har vänt

Vid senaste PISA-mätningarna började de svenska resultaten i matematik att vända uppåt. Det är resultatet av de senaste årens systematiska arbete i hela Sverige för att få den nedåtgående trenden att vända. 

- I Alingsås kommun har vi bland annat satsat på teknik med KomTek som inspirerar och utbildar lärare i ämnet. Vi ser också en vinst i samarbetet mellan våra skolor där lärare från högstadiet och gymnasiet träffas. Det är därför glädjande att antalet sökande till Teknikcollege har ökat, både i regionen och här på Alströmergymnasiet, även om vi behöver fortsätta vårt utvecklingsarbete, säger Anneli Schwartz, tf. kommundirektör. 

Studieresa i december

Som ett första steg i projektet ska åtta lärare och elever från både grundskola och Teknikcollege på Alströmergymnasiet åka till Tekniska museet i Stockholm nu i mitten av december. Allt för att tillsammans utveckla matematik- och teknikämnena i kommunen. I framtiden kan det också bli så att en delegation från Guri City gästar Alingsås kommun för att titta på vår verksamhet och diskutera hur vi kan utveckla oss inom de här ämnena. 

Mer information

Cecilia Kleväng, KomTek, 0734-154991.

Cecilia Knutsson, förvaltningschef Barn- och ungdomskontoret, 0322 - 61 64 22.