Föreningsliv

Vida Världen och familjeaktiviteter

Vida världen

Vida världen hjälper till med grundläggande samhällsinformation, kontakter med idrottsklubbar eller någon form av fritidsverksamheter vid behov. För närvarande har Vida Världen sina verksamheter på Östlyckeskolan och Alströmergymnasiet.                                                                    

Familjeaktiviteter

Vi anordnar även kostnadsfria aktiviteter för familjer och nya kommuninvånare. Genom våra återkommande aktiviteter så skapar vi naturliga mötesplatser.

Vid frågor är du välkommen att kontakta flyktingpedagog på telefon:

0322- 61 60 04.