Lärare undervisar barn

Skola för barn

I samarbete med skolor eller förskolor i Alingsås, kommer barnen omgående att anmälas för inskrivning i skolan eller i förskolan. Barn from sju år har, som de andra barnen i kommunen, skolplikt och ska därför börja gå i skolan så fort som möjligt.