Service och öppettider

Invandrarservice

Utöver flyktingmottagning arbetar Integrationsavdelningen även med "Invandrarservice". Invandrarservice vänder sig till alla som är inflyttade till Alingsås både nya och de som har bott längre och som har särskilda frågor som rör myndigheterna i Alingsås och i Sverige.

Avdelningen öppnar för Invandrarservice måndagar kl 14.00-17.00.

Du kan också få hjälp med:

  • Muntliga föredrag om kommunens integrationsarbete kan erbjudas i mån av tid.

  • Broschyrer och övrig information kring frågor om migration kan tillhandahållas på de större språken.

  • Vissa broschyrer rörande samhällsinformation finns också översatta till de större språken.

Tolkförmedling

Integrationsavdelningens tolkförmedling vänder sig i första hand till andra förvaltningar inom Alingsås kommun i syfte att förmedla tolkar.

Man kan välja mellan att beställa tolk på plats eller telefontolk.

Beställer du telefontolk meddelas telefonnummer till tolken så snart som möjligt efter beställning. Men för att ta emot din beställning behöver vi däremot veta: Datum, klockslag, plats, beställare, språk samt om ni har särskilda önskemål om en tolk.

För att beställa: ring, faxa eller skicka epost:

Telefonnummer: 0322 - 61 61 44

måndag- fredag 09.00-12.00

Faxnummer: 0322 - 63 41 11

Epost: integration [at] alingsas [dot] se 

Kurator

Kuratorn på Integrationsavdelningen hjälper till med råd och stöd för dig som går på SFI.

Mikaela Pons, tfn: 0322-61 69 46, epost: mikaela [dot] pons [at] alingsas [dot] se