Samtalsgrupp

MR- grupper

Integrationsavdelningen erbjuder de så kallade mänskliga rättigheter (MR)- grupper.  Nyanlända flyktingar från olika språkgrupper  träffas, med en handledare, för att diskutera frågor som rör barnuppfostran och mänskliga rättigheter.

Syftet med dessa träffar är att skapa ett forum där viktiga frågor kring grundläggande mänskliga rättigheterna tas upp och diskuteras. Dessa grundar sig i bland annat Förenta Nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 samt lagar kring barnuppfostran, jämställdhet och samlevnad. Se bilagor nedan.