Pengar läggs i en spargris

Ekonomi och arbetet

I samband med Etableringsplanen erhåller den nyanlända etableringsersättning. Familjer kan dock under en kort period behöva försörjningsstöd innan ersättning betalas ut. 

Tillhörande information