Detta får du hjälp med

Arbetsformedlingen (AF) har sedan december 2010 det övergripandet ansvaret för etableringen av nyanlända. Familjerna kommer inom kort med hjälp från Integrationsvdelningen (IA), att få kontakt med en handläggare från AF. Här kommer familjen att upprätta bland annat Etableringsplanen som görs av AF.

Etableringsplanen är som ett vanligt arbete där individerna förväntas ha sysselsättning på 40 timmar i veckan.

Kommunen har fortfarande vissa ansvarsområden:

  • Bostad
  • Samhällsorientering
  • Svenska för Invandrare
  • Skola och barnomsorg
  • Personer med 25 % arbetsförmåga eller mindre

Utöver ovanstående ansvarsområden erbjuder Integrationsavdelningen även MR-grupper. Diskussionsträffar med olika språkgrupper som rör frågor om barnuppfostran och mänskliga rättigheter. Se länkar nedan på olika språk.

Vida Världen hjälper till med grundläggande samhällsinformation samt kontakter med idrottsklubbar eller någon form av fritidsaktiviteter vid behov. Vidare anordnas även kostnadsfria aktiviteter för familjer och nya kommuninvånare.

Kuratorn på Integrationsavdelningen hjälper till med råd och stöd för dig som går på SFI.

Mikaela Pons, Tfn: 0322-61 69 46, epost: mikaela [dot] pons [at] alingsas [dot] se