Personligt digitalt verktyg

I Alingsås kommuns grundskolor har eleverna från och med åk 7 personliga digitala verktyg. Utifrån barnets behov finns det också personliga verktyg i de lägre skolåren också. Kommunen har olika digital verktyg utifrån vilket skolår det är och utifrån barnets behov. Sedan hösten 2016 är det chromebooks i huvudsak vi använder  men även iPads finns i organsiationen. Vi erbjuder vårdnadshavare att låta sina barn ta hem de digitala verktyg som skolan tilhandahåller. För att få möjlighet till detta skriver vårdnadshavare på en överenskommelse angående ansvar för verktyget på fritiden.

Kommunen leasar alla sina digitala verktyg och har försäkring som täcker olyckor. Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att kontakt sin skola för att göra ett försäkringsärende kring det digital verktyget. 

Att arbeta i Offline-läge med en Chromebook

Chromebooken erbjuder möjlgheten att arbeta med dokuemnt i din GAFE även utan tillgång till Internet. Hur du gör dessa inställningar hittar du på denna länk: Offline-läge

 

För mer information, kontakta verksamhetsutvecklare för IKT på barn- och ungdomsförvaltningen: Eva Welander, tfn. 0322- 61 61 13