Foto: Johan Wingborg/Skolmatsakademin

Högt betyg för skolmaten

Alingsås var igår en av 13 kommuner som fick ta emot Skolmatsakademins diplom för sitt långsiktiga engagemang för skolmåltidens utveckling.

- Att få ta emot den här utmärkelsen känns som en fantastisk bekräftelse på det arbete vi lägger ner på skolmaten, säger Leif Hansson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Skolmaten har fått allt högre status. Och i Alingsås finns en politisk vilja om att maten ska vara klimatsmart, närproducerad och näringsriktig. I samband med den nyligen genomförda kostupphandlingen har kommunen försäkrat sig om att öka möjligheten att påverka dessa faktorer.

- Mat engagerar och kraven som ställs på skolköken blir allt tuffare. Efterfrågan på specialanpassad kost ökar och maten ska helst vara både ekologisk och närproducerad. Att tillgodose dessa krav är en stor utmaning, säger Ulrika Brunn, verksamhetsledare för Skolmatsakademin.

Skolmatsakademin är ett nätverk för skolkockar, måltidspersonal, pedagoger, rektorer och skolchefer i Västra Götaland där 51 kommuner, stadsdelar och utbildningsaktörer deltar för att lyfta skolmaten, förbättra miljön och inspirera varandra.