Administration, handel och varuhantering - även lärling

Programmet för administration, handel och varuhantering passar dig som är intresserad av att arbeta i butik eller på kontor. Du får praktik och teori varvat i dina ämnen som är unika för programmet.

Administration

En stor del av utbildningen i administration är att du lär dig olika dataprogram, t ex ordbehandling och bildbehandling, och hur man söker på internet. Dessutom ingår moment som att lära sig olika arbetsuppgifter som förekommer på ett kontor.

Handel och varuhantering

Kanske vill du lära dig mer om de arbetsuppgifter som finns inom handel, t ex i en butik. I skolans butik arbetar du med försäljning, service och arbete i kassa. På så sätt får du praktiskt använda de kunskaper du får under lektionerna i administration, handel och varuhantering.

Lärling

Vi erbjuder utbildningen på Programmet för administration, handel och varuhantering även som lärlingsutbildning. Det innebär att du får din utbildning på en arbetsplats under minst halva utbildningstiden.  Läs mer om lärlingsutbildning på Skolverkets hemsida.

Om du vill veta mer om programmet kan du läsa i Skolverkets information, se den bifogade filen nedan.

Programgemensamma ämnen

 • Administration
 • Handel
 • Information och kommunikation
 • Inköp och logistik
 • Service och bemötande

Exempel på programfördjupningar

 • Entreprenörskap
 • Handel
 • Hem- och konsumentkunskap 
 • Livsmedels- och näringskunskap
 • Mat och butik
 • Praktisk marknadsföring
 • Service och bemötande
Tillhörande information