Estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter ger dig  kunskaper om olika estetiska uttrycksformer. Efter avslutat program ska du ha utvecklat kunskaper inom området som kan leda till fortsatta studier eller till arbeten där estetiska verksamheter ingår. Programmet passar dig som är intresserad av musik, film, teater och bild.

Musik

I musik har vi ett stort utbud av olika instrument och du får lära dig grunderna i ensemblespel. Datorn kan också användas som hjälpmedel vid inspelning av musik och sång. Musikämnet ger också tillfällen till att ge små föreställningar av olika slag. 

Bild

Du får prova på många olika material och tekniker. En viktig del i ämnet bild är att du ska kunna visa upp och berätta för andra vad du har gjort och hur du har tänkt. I bild lär du dig grunderna i färglära och komposition. Bildämnet innehåller även kulturhistoria och form och design.

Programgemensamma ämnen

 • Estetisk kommunikation
 • Konst och kultur
 • Medieproduktion
 • Svenska eller svenska som andraspråk

Exempel på programfördjupningar

 • Bild
 • Entreprenörskap
 • Musik
 • Form och design
 • Service och bemötande
 • Hem och konsumentkunskap
 • Digitalt skapande 

 

Tillhörande information