Utbildning och barnomsorg

En person skriver på en dator.
2019-04-08
Alingsås kommun har nominerats till Guldtrappan, för sitt arbete med digitalisering inom skolans värld.
Kvinna som sjunger.
2019-03-14
För tionde året i rad genomförs under våren Allsången, ett projekt där barn i våra skolor skapar gemenskap genom sång.
2019-03-14
Alingsås kommun förvaltar ett flertal stipendiefonder och – stiftelser och inom utbildningsväsendet finns det två, Alingsås kommuns skolfond och Alingsås kommuns lärar- och skolledarstiftelse.
2019-03-12
I mitten av mars besökte Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson till Alingsås för att inspirera och inspireras av personal inom skolans värld.
2019-03-11
Dans, musik och mat förenades i en vacker harmoni när våra elever på restaurang-, livsmedels- och estetprogrammet den 15 mars gjorde gemensam sak. För de som lyckades få ett bord vid lunchserveringen så väntade en upplevelse i havets tecken.
2019-03-05
Under våren hölls ett seminarium för lärare på temat hållbar utveckling på Alströmergymnasiet. Anledningen är att klimatfrågor är ett återkommande samtalsämne i skolan och därför vill Alströmergymnasiet ge personalen tips på hur de kan prata med ungdomar om detta.
2019-02-21
För första gången deltar nu kommunens lågstadieelever i Stora teknikutmaningen, där barnen själva ska tillverkar leksaker i återvunnet material. Syftet är att få upp teknikintresset.
2019-02-20
Det är viktigt att alla som vill får vara med! Därför utbildas barn på Ingaredsskolan till att bli trivselledare, vilket innebär att barnen under rasterna leder lekar där alla som vill är välkomna att vara med och ha kul.
2019-01-07
Onsdagen den 5 juni är det dags för årets festligaste skoldag, studentexamen!