Gamla skolhuset
Ödenäs skola

Skolans historia

I Ödenäs har det funnits skola sen 1827 då anställdes den förste läraren, Karl Blomberg. Upphovsman till detta var prosten L. P. Afzelius. Vid ett husförhör i Alingsås fäste han sig vid en kakelugnsmakaregesäll, som läste riktigt bra. "Han ska bli lärare i Ödenäs" sade Afzelius. Så skickades Karl Blomberg till Skara på en sex veckors kurs för att komplettera sina kunskaper, och därpå var han mogen att undervisa. Han höll skola i de hem som hade barn i skolåldern hos bönder och torpare ingen åtskillnad. Under den kalla årstiden höll han katekes förhör ett par gånger i varje roten och kom inte barnen av någon anledning till dessa förhör, gick han hem till dem.

Blomberg var en sträng lärare som höll barnen i god tukt. Skolan började klockan 8 på morgonen och slutade allteftersom årstiden var, kl. 6, 7 eller 8 på kvällen.
Den började och slutade med bön. Morgonbönen överstökades fort, men aftonbönen räckte en dryg halvtimme med ett otal böner, utom Fader vår, välsignelsen och aftonbönen. Han lärde barnen stava och läsa innantill, lärde dem skriva och räkna samt utanläsning i Luthers lilla och stora katekes, böner och psalmer, samt läsning i Nya Testamentet.

Som lön hade han det såkallade skolmästaretorpet vid Hjulsjön, fick dessutom julkost, som han själv fick uppbära, samt fri vedbrand.
Han tjänstgjorde under samma förhållanden ända till sin död år 1877.

 

Folkskolan

1866 byggdes sen första folkskolan. (Den låg ungefär mittemellan nuvarande skolhus och kyrkan.) och vid denna anställdes den förste examinerade läraren som hette Lindskog.
Delar av den byggnaden flyttades sedan för att användas vid byggandet år 1913 av den skola som vi nu har.

År 1878 omnämnes i skolornas dag- och examensböcker för första gången småskolan. Två lärarinnor tjänstgjorde då, Matilda Falk i By rote (= Ödenäs småskola) och Augusta Sundberg i Yttre roten (=Olofsereds småskola) Den sistnämnda skolan indrogs 1940.

Omkring 1902 uppfördes småskolan (gamla församlingshemmet) om den tidigare var inrymd i folkskolebyggnaden förtäljer icke historien.
Ödenäs folkskola var till år 1935 halvtidsläsande (barnen gick i skolan varannan dag).
Då omändrades skolformen till heltidsläsande (varje dag, utom söndag), B:2-form,
och barnen från Olofsereds skolområde, som tidigare gått hela vägen fram och åter till skolan , fick skolskjuts. På grund av ett tillfälligt ökat barnantal inrättades i Olofsered
år 1940 en folkskola av B:3-form, vilken åter indrogs år 1949. Denna skolbyggnad brann ner 1955.

Ödenäs skola var nerlagd från 1960 till 1972 då Lena Klevenås var den drivande kraften för att skolan skulle öppnas igen.

Källa: Svensk bebyggelse Landsbygdsboken