mosaik

Grundsärskolan Noltorpsskolan

Välkommen till grundsärskolan

I grundsärskolan går det 15 elever från årskurs 1-6. Grundsärskolan är uppdelad i två inriktningar, grundsärskola och träningsskola, med varsin kursplan. I varje klass arbetar en specialpedagog tillsammans med förskolelärare/elevassistent.

Verksamheten innehåller en tydlig struktur och undervisningen är anpassad till den enskilde elevens behov och förutsättningar. I samråd med föräldrar upprättas en individuell utvecklingsplan som utgår från kursplanerna.

En stor del av eleverna i grundsärskolan har en hemklass i grundskolan. Vi samverkar med grundskolan i de ämnen eller sammanhang som är möjliga, utifrån våra elevers behov.

Grundsärskolan erbjuder även fritidsverksamhet för de elever som behöver det.

Grundsärskolan i Alingsås
Alingsås grundsärskola »