Arbetslag A-D

Nolhagaskolan är organiserad i fem arbetslag, vilka innehåller tre eller fem, klasser. Varje klass har en eller två handledare som de träffar två gånger per vecka. Där diskuteras aktuella ämnen och eleverna får träna den demokratiska processen genom klassråd. Representanter från varje klass träffas också en eller två gånger per månad i ett arbetslagsråd för att bidra med aktuella frågor till skolans elevråd.

Varje arbetslag har en egen hemvist på skolan och eleverna befinner sig i denna under största delen av dagen. Lärare i arbetslaget har gemensamt ansvar för arbetslagets elever och genom att handledaren har ett särskilt ansvar för sina elevers kunskapliga och sociala utveckling att vi arbetar vidare med utformningen av vårt eget läroämne- Hälsa.