Styrande dokument Ingareds skola

Skolan styrs av lagar och förordningar och kommunala regler. Varje skola upprättar dessutom egna planer och rutiner kring olika viktiga områden.

Här har vi samlat alla styrande dokument