Gustav Adolfsskolan 1901
Gustav Adolfsskolan 1901

Gustav Adolfsskolan

Gustav Adolfsskolan är en liten skola med stor verksamhet. Den vackra byggnaden från 1901 ligger väldigt centralt och har ett rimligt gångavstånd från buss- och tågstation. Utöver den stora tegelbyggnaden finns ytterligare två byggnader med lektionssalar, matsal och administration.

Skolan rymmer ett fullständigt elevhälsoteam bestående av specialpedagog, kurator, skolpsykolog och skolsköterska. Tillsammans med studiepedagoger och rektor tar vi ett samlat grepp om skolans elever och värnar deras välmående.

I Alingsås kommuns höstadieskolor har varje elev ett personligt digitalt verktyg. Arbetet med dessa utvecklas ständigt för att hålla takt med samhällsutvecklingen.

Gustav Adolfsskolans personal arbetar utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens vision “Lust att lära”, vilket innebär att elevens egna driv och vilja att utvecklas står i fokus. Vi arbetar styrkebaserat för att fokusera på det som fungerar och stärka elevernas självförtroende och vilja att lyckas.

Parallellt utvecklar vi ständigt vårt arbete med anpassningar och särskilt stöd för att varje elev ska få goda möjligheter utifrån sina förutsättningar. Skolan har en särskild undervisningsgrupp som komplement till ordinarie undervisning.