Om Ängaboskolan

På Ängaboskolan finns bland annat en stor idrottshall, skolbibliotek, musiksal, hemkunskapssal och fritidshem i anslutning till skolans lokaler. Ängaboskolan består av förskoleklasser, år 1-6, grundsärskola, SU-grupp och fritidshem. På Ängaboskolan finns för närvarande 350 elever.