Stora Mellby Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet utgår från Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Lgr11)

Varje dag har sin struktur med planerade aktiviteter som lek, skapande, musik, högläsning, sällskapsspel, idrott och vistelse i naturen. Under lov samarbetar vi med de andra fritidshemmen i Bjärke och besöker varandra. Vi har bandy- och fotbollsturneringar ihop.

Fritidshemmets lokaler finns i skolbyggnaden. Vi delar lokal med förskoleklassen.
Frukost och mellanmål serveras i skolans matsal.

Mellan 6 och 7 på morgonen lämnas barnen på Bikupan, den närliggande förskoleavdelningen.