D- och E-huset
D- och E-huset

Lokaler på Sollebrunns skola

A-huset

Förskoleklasser, åk 1, ål 2, åk 3 och fritids

B-huset

Årkurs 4 och 5

C-huset

Förskola Fjärilen och Humlan

D-huset

NO-salar och textilsalar

E-huset

6, 7, 8 och 9

F-huset

Bildsal, elevuppehållsrum, bibliotek och café

G-huset

Trä- och metallslöjdsal och matsal 

H-huset

Expedition, skolhälsa, konferensrum och personalrum

I-huset

Bjärkehallen B, C

J-huset

Bjärkehallen A

K-huset

Förskola Solrosen