D- och H-huset
D- och H-huset

Om Sollebrunns skola

Sollebrunns skola

Sollebrunns skola är en F-9 skola som ligger 2,5 mil norr om Alingsås, mitt i Sollebrunns samhälle, som är centrum i Bjärkebygden.

Skolan är en del av ortens kulturcentrum med bibliotek, fritidsgård, idrottsplats och idrottshallar.

Skolan arbetar i ett nära samarbete med ortens näringsliv, kyrkor och föreningar.