A-huset, där fritids finns
A-huset, där fritids finns

Sollebrunns fritidshem

På Sollebrunns fritidshem finns det tre  avdelningar: Linden, Björken och Aspen. Linden och Björken är för barn i förskoleklass och ettan. På Aspen går barn från årkurs 2 och uppåt. Vi delar lokaler med förskoleklass och ettorna.

Våra öppettider är 6.00-18.00. Öppettiderna kan komma att revideras inom intervallet 06:00 - 18:30, om behov finns för något barn. Beslut om detta sker i dialog mellan vårdnadshavare och fritidshemmet.
Lämning sker efter schemalagd tid och hämtning sker innan schemalagd tid. Berätta för oss om någon annan ska lämna/hämta ditt barn. Vi har inte rätt att lämna barnet till någon annan utan ditt medgivande.

Under början och slutet av fritidsdagen är vi tillsammans på Björken. Kl. 7.45 äter vi frukost i skolans matsal. När skoldagen sedan är slut börjar fritids sin eftermiddag med ett upprop på varje avdelning och sedan någon gemensam aktivitet ute eller inne. Vi är ute varje dag, så kom ihåg att ta med lämpliga kläder efter årstidern. Kl. 14.15 och framåt äter vi mellanmål i matsalen. Från ca kl. 16.00 och framåt är alla avdelningarna tillsammans igen på Björken.

Telefonnummer:
Linden - 0734-269946
Björken - 0734-269947
Aspen - 0734269948.

På loven samverkar vi med de andra fritidshemmen i Bjärke. Vi har ex. bandy- och fotbollsturneringer ihop.

Personal

Linden: Ann-Louise Jonsson och Carina Arnudd.

Björken: Britt-Marie Andersson-Dahn och Jeanette Qvist.

Aspen: Jan Brodin, Emil Esborn, Ann-Christine (Anki) Lantz och Linda Adolfsson.

Ni träffar även Anna-Lena Fredriksson, Jenny Robertson och Arne Brustad på morgonfritids

Karta

Javascript is required to view this map.