Välkommen

Om Östlyckeskolan

Vi är skolan där

• både elever och personal trivs

• elevengagemang är viktigt

• eleverna får pröva olika arbetssätt

• alla elever får möjlighet att vara med i en kabaré

• målet är att varje elev ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar

• målet är att alla elever ska ha positiva minnen från sin tid på skolan

 Vi är också skolan med

• elever från många olika länder

• både traditioner och nyskapande

• ett aktivt elevråd

• ett fräscht café och många roliga rastaktiviteter