Östlyckeskolan - skolan där alla blir lärda och är lika mycket värda

Östlyckeskolan är skolan där både elever och personal trivs! Eleverna känner sig trygga och får studiero. (Källa: Skolinspektionens årliga rapport) 

Förutom lärarledda lektioner i ämnena kan du välja att ha kabaré, ishockey, fotboll, programmering, bild eller teoretisk fördjupning på schemat. 

Lärarna är behöriga och i korridoren finns alltid personal som ansvarar för rastverksamheter som pingis, biljard, schack och andra spel. Frukost serveras i cafét. 

Välkommen till Östlyckeskolan!
Adress: Vintergatan

Rektor Karin Berndtsson-Brambo: tel 0322- 616468
Expeditionen: tel 0322 - 616471
Vaktmästare: tel 0734- 142200

PS Rubriken på denna sida är författad och framröstad av skolans elever.