Ödenäs skola
Ödenäs skola

Vår verksamhet

Ödenäs skola ligger vackert belägen på en ås mellan sjöarna Ömmern, Ören och Nären, ca 1,5 mil söder om Alingsås. I nära anslutning till skolbyggnaden ligger kyrkan, församlingshemmet och hembygdsgården. Bygden har djupa kulturella anor och det tar vi vara på i undervisningen. Skolan byggdes redan 1913 i början på 90-talet gjordes en om- och tillbyggnad då vi bl a. fick fritids, förskola, matsal och eget tillagningskök.

 

I dag går det 41 elever från åk F-6 i skolan. Vi har inte idrottshall eller slöjdsalar i Ödenäs, därför åker eleverna i 1-2 buss till Hemsjö skola där de har idrott, 3-6 eleverna åker till Ingareds skola där de har idrott, slöjd och musik. 6.orna får också åka till Gustav Adolf skolan i Alingsås för lektioner, varje tisdag har de språkval och under 10 veckor på höstterminen hemkunskap i samband med språkvalet.

I Ödenäs skola känner alla barn och all personal varandra väl vilket skapar ett mycket gott arbetsklimat.

 

Natur och miljö

Skolans placering med dess närhet till naturen ger elever och personal utmärkta möjligheter till naturstudier. Ett viktigt arbete för oss är att barnen skall få förståelse och kunskaper om kretsloppstänkandet.

 

Social kompetens

Skolan arbetar mycket med att stärka barnens självkänsla. Det pågår ett regelbundet arbete med etiska samtal, kompissamtal, där eleverna arbetar med konfliktlösning, värdegrundsfrågor och kamratskap. Grundläggande för dessa diskussioner är personalens gemensamma syn på normer och värden.

Elevinflytande

Att fostra eleverna i en demokratisk anda ser vi som viktigt. Som ett led i denna process skall eleverna ha rätt till inflytande över sin skolsituation och uppmuntras till att ta ansvar för sin egen utbildning. Genom att t ex lärarna tydliggör skolans mål för eleverna så ökar deras delaktighet och ansvar.