Om Nolbyskolan

På Nolbyskolan finns för närvarande ca 340 barn från förskoleklass t o m årskurs 6.

Vi har 4 avdelningar för skolbarnsomsorg. Denna verksamhet bedrivs delvis i egna lokaler på skolan.

Nolbyskolan har nära till skog och mark. Vi förlägger delar av No/So -undervisningen, från förskoleklass t o m åk 6, utomhus. Många arkeologiska sevärdheter finns på nära håll vilket är berikande för So- undervisningen.

Närheten till centrala staden ger många tillfällen att studera närsamhället och att delta i det kulturutbud som erbjuds.

Vi använder bl a massage och motorik i vår verksamhet för att skapa en god lärmiljö.

Personalen bedriver ett professionellt arbete med strävan att ge barnen en god lärande miljö under hela dagen.

Vi vill ge barnen

  • ökad självkänsla med respekt för sig själva och andra
  • lust till fortsatt lärande
  • goda kunskaper
  • ansvar och inflytande
  • god förmåga att samarbeta

Engagerade föräldrar är en värdefull resurs. Hos oss märks det genom att vi har en aktiv föräldraförening.