Gymnastiksal.
Aktivitet i gymnastiksalen.

Lokaler

I Magra skola blandas gammalt och nytt. Huvudbyggnaden är från 1800-talet. Sedan har tillbyggnader gjorts i takt med att verksamheten utökats. Sista tillbyggnaden blev klar januri 1996. I skolan finns elever från förskoleklass t.o.m. åk 6. Matsalen är stor och fin och här finns också skolans bibliotek. Gymnastiksalen är flitigt använd av skola och fritids dagtid och uthyrd kvällstid.