Vår vision
Vår vision

Vår vision

Vår vision;

Trygghet, Arbetsglädje och Framtidstro

Vårt mål är att alla på vår skola, såväl barn som vuxna ska känna trygghet, uppleva arbetsglädje och utveckla en framtidstro. Vi försöker på olika sätt ha dessa ord levande i vår verksamhet.

Vår likabehandlingsplan, med fokus på förebyggande arbete, är känd för elever, personal och föräldrar. Trygghetsgruppen på skolan har ett särskilt uppdrag att motverka kränkande behandling.

För oss på Lendahlsskolan är det viktigt att undervisningen upplevs meningsfull och att barnen känner arbetsglädje i det dagliga arbetet. Att få utvecklas i sin egen takt ger trygghet.

I arbetet med elevernas lärande och utveckling är samarbetet med föräldrar vikigt. Vårt enhetsråd med föräldrarepresentanter från förskola, förskoleklass, fritids och skolan träffas för att tillsammans diskutera angelägna frågor.