Fritidshem Lendahlsskolan

 

Beskrivning av verksamheten

På Lendahlsskolan finns det fyra fritidshemsavdelningar. På Björnen och Oxen går eleverna från Förskoleklassen och år 1. På Väduren går år 2 och på Hjorten elever från år 3-6. Samtliga avdelningar har lokaler avsedda för fritidshemsverksamhet.

Skolgården är vår gemensamma miljö och den är en viktig del av elevernas hela dag. Den uppmuntrar till bollspel på vår konstgräsplan, klättring i klätterställningen och möjliggör lek och rörelse.

Utifrån vår nulägesanalys skapar fritidshemmen två utvecklingsmål som vi arbetar med under hela läsåret. Alla fritidshem har samma mål men anpassar dem efter elevernas olika åldrar. Under detta läsåret arbetar vi med IKT och fortsätter att arbeta med samverkan mellan fritidsavdelningarna för att skapa trygghet i elevgrupperna.

Vi har en bra basverksamhet med glada och trygga elever. Vår grundtanke är att anpassa vår verksamhet utifrån elevernas åldrar, behov, önskemål samt utifrån lokalernas möjligheter.