Fritidshem Lendahlsskolan

 

Beskrivning av verksamheten

På Lendahlsskolan finns det fyra fritidshemsavdelningar. På Björnen och Oxen går eleverna från Förskoleklassen och år 1. På Väduren går år 2 och på Hjorten elever från år 3-6. Samtliga avdelningar har lokaler avsedda för fritidshemsverksamhet.

Björnen och Oxen har ca 35 elever inskrivna vardera. Fritidspedagogerna på Björnen och Oxen följer eleverna under delar av dagen genom skolsamverkan.

Vädurens fritids har ca 40 elever inskrivna. Hjorten har ca 90 elever inskrivna. Fritidspedagogerna på både Väduren och Hjorten följer eleverna (år 2-6) under delar av dagen genom skolsamverkan.

Skolgården är vår gemensamma miljö och den är en viktig del av elevernas hela dag. Den uppmuntrar till bollspel på vår konstgräsplan, klättring i klätterställningen och möjliggör lek och rörelse.

Från och med hösten 2017 har Lendahlsskolans fritidspedagoger startat upp ett rastverksamhetsarbete där fritidspedagogerna är ute under samtliga raster och bedriver planerade lekar samt ansvarar för att låna ut leksaker till eleverna från rastboden.

Utifrån vår nulägesanalys skapar fritidshemmen två utvecklingsmål som vi arbetar med under hela läsåret. Alla fritidshem har samma mål men anpassar dem efter elevernas olika åldrar. Under detta läsåret arbetar vi med IKT och fortsätter att arbeta med samverkan mellan fritidsavdelningarna för att skapa trygghet i elevgrupperna.

Vi har en bra basverksamhet med glada och trygga elever. Vår grundtanke är att anpassa vår verksamhet utifrån elevernas åldrar, behov, önskemål samt utifrån lokalernas möjligheter.

Våra öppettider är 06:00-18:30.

Öppning sker på avd Oxen 06:00-07:30. Behöver du kontakta någon under denna tid så ring eller smsa till 073-420 25 20.

Stängning sker på avd Väduren 16:45-18:30. Behöver du kontakta någon efter kl 16.45 så ring eller smsa till Väduren, tel 073-414 22 88.