Ängaboskolan

Ängaboskolan

 

Ängaboskolan, en skola för alla!

Vi arbetar med våra elever utifrån Barn och Ungdomsförvaltninges vision ”Lust att lära”. På ett lustfyllt sätt erbjuder vi olika aktiviteter och arbetsområden som bygger på elevernas intressen och önskemål kopplat till LGR11. Ett fokusområde för läsåret 17/18 är läsutveckling!

Vi arbetar med tydlighet och ett positivt förhållningssätt! Vi är lyhörda för barnens nyfikenhet och intressen. Genom ett varierat arbetssätt, ges eleverna möjlighet att använda alla sinnen. Flera olika gemensamma aktiviteter för hela skolan bidrar till större engagemang och trygghet.

Vi arbetar aktivt med att främja likabehandling. Det gör vi genom att arbeta förebyggande och ha åtgärder mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Ängaboskolan består av förskoleklasser, år 1-6, grundsärskola, SU-grupp och fritidshem. På Ängaboskolan finns för närvarande 388 elever.

Adress:
Gråbovägen 29