casekarta/nätverkskarta
casekarta/nätverkskarta

SamTidigt -Samordnade och tidiga insatser - Alingsåsmodellen

 

ALINGSÅSMODELLEN

När det uppstår komplicerade situationer kring barn och ungdomar används Alingsåsmodellen för att stödja och utveckla en samverkan som bygger på ett helhetsperspektiv kring hela individens vardag genom ett systemteoretiskt förhållningssätt. Stödet genomförs på ett systematiskt sätt och i samarbete mellan förskola/skola och socialtjänst. Stödet skall också innebära att tillgänglig spetskompetens används.

Alingsåsmodellen bygger på att det i varje ärende upprättas en gemensam planering en s.k. samordnad individuell plan, en SIP. I den gemensamma planeringen är barnet/ungdomen och vårdnadshavaren delaktig.

I planeringen skall man ta hänsyn till såväl barnets pedagogiska behov som till de behov som finns av socialt stöd. I den gemensamma planeringen kan även representanter från andra verksamheter delta. Detta avgörs av den samordnare som utses i varje ärende och i samarbete mellan skola, socialtjänst och den enskilde.

 

 

 

Vill du veta mer så finns det information på Göteborgsregionens sidor för Samtidigt